Dobrodošli u VINOTTO!

Inovativni potporni štap za vinograde i rasadnike

VINOTTO® je napravljen od vlakana ojačanih plastikom (fiberglas)

Upoznajte kompaniju PRO-FIBER

Karakteristike:

 • Standardni prečnik 7+8 mm (takođe dostupan i prečnika 6, 6,5… 11 mm)
 • Sstandardna dužina 1400+1300 mm (dostupne su druge dužine po porudžbini)
 • Bboja: prirodna + ….
 • Težina 130gr/komad (100 komada=13kg)
 • Fleksibilan i elastičan, ali zadržava svoj oblik
 • Nelomljiv
 • Neutralan u kontaktu sa hranom
 • Ekološki bezbedan

Vinotto® ima značajne prednosti u odnosu na uobičajene drvene štapove i čelične šipke prekrivene cinkom

Prednosti u odnosu na cinkom-prekrivene alternative:

 • Samo ¼ težine (100 komada=13kg)
 • Više od tri puta bolje karakteristike u pogledu fleksibilnosti i elastičnosti, pri čemu ne gubi oblik
 • Nekorozivan – ne otpušta okside metala u zemljište potpuno ekološki bezbedan (ne sadrži cink ni druge metale)
 • Odlična temperaturna izdržljivost (do -50ºC)
 • Potpuno bezbedan za rukovanje
 • Glatke površine
 • Jednostavan za upotrebu

Prednosti u odnosu na drvene štapove:

 • Ne trune
 • Otporan na vremenske uslove i vlagu
 • Odlična UV stabilnost
 • Ekološki bezbedan (ne sadrži konzervanse, lakove ni rastvarače)
 • Trajan